Unioninkatu 39 a 6, 00170 Helsinki info@femihealth.fi Ira 050-4391859 / Tuula 050-5476869

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on asiakaskeskeinen, tavoitteellinen, tulevaisuussuuntautunut ja voimavarakeskeinen terapiamuoto. Ratkaisuja etsitään elämän kaikenlaisiin pulmatilanteisiin luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan kanssa. Sitä voidaan kuvailla myös tietynlaiseksi tavaksi lähestyä inhimillisiä ongelmia aina lastenkasvatusongelmista mielenterveyshäiriöihin ja aviokriiseistä työyhteisöongelmiin.

Vuosien saatossa kyky löytää luonnollisia ratkaisuja ongelmiin on kadonnut. Terapia nähdään, kuten useissa terapiamuodoissa, pitkänä raskaana prosessina, jossa keskitytään etsimään syitä ongelmien taustalla.

Ratkaisukeskeisen viitekehyksen perusidea on keskittyä tukemaan asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin, rakentamaan valoisa tulevaisuusvisio ja asettamaan tavoitteet, joita kohden edetään. Terapiamuoto on myönteinen ja asiakasta kunnioittava. Se soveltuu niin yksilöiden, parien, perheiden kuin työyhteisöjen tai kokonaisten organisaatioiden ongelmaratkaisutilanteisiin.

Varaa aika terapiaan

 

Varaa aika terapiaan suoraan terapeuteilta:
Maitta Kotaniemi, maitta@mailux.fi  puh. 040-510 60 73
Pia Relander-Paavola pia@lifetalk.fi puh. 044-9741174

Alta voit varata ajan ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan.

VARAA AIKA